Tensars geonät spara tid, pengar och CO2 för era mark- och anläggningsprojekt.

Intresserad av geonät? Vi är återförsäljare av Tensars geonät och kan hjälpa till med beräkningar och beställning för deras produkter.

Tensar TriAx® TX

triax

Användningsområden

 • Överbyggnader (utmärkt)
 • Fyllningar (utmärkt)
 • Byggande på lös mark (utmärkt)
 • Bärighetsproblem (utmärkt)
 • Stabilitetsproblem (bra)

Triaxiala stabiliseringsnät är baserade på den mest stabila och effektiva formen av strukturer - trianglar. Till skillnad från tvåaxiala geonät där styvheten är i två riktningar är det i alla riktningar med Triax. Produkten har nära isotropisk styvhet och styrka i 360°.

Friktionsjordens partiklar låses fast i de triangulära öppningarna, där TriAx djupa ribb-profiler hjälper till att låsa fast partiklarna. Kombinerat med den isotropiska styvheten skapas ett mekaniskt stabiliserat lager med exceptionell prestanda.

Produkten lämpar sig främst vid överbyggnadsoptimering högt upp i vägkonstruktionen där prestandan styrs av styvhet.

 • S, liten maskvidd, anpassad för finare fraktioner.
 • L, stor maskvidd, anpassad för grövre fraktioner.
 • G, stabiliseringsnät limmad på duk, materialavskiljande och stabiliserande funktion i en och samma produkt.

Tensar Basetex

glasstex

Användningsområden

 • Fyllningar (bra)
 • Bankpålningar (utmärkt)
 • Stabilitetsproblem (utmärkt)
 • Byggande på lös mark (bra)

Höghållfasta geotextiler anpassade för maximal dragstyrka. Produkten lämpar sig bäst vid stora draglaster, exempelvis bankpålningar eller under fyllningar.

Basetex kan förbättra fyllningens stabilitet mot djupgående glidytor och kan därmed användas för att minska eller undvika iscensatt konstruktion och kan leda till att projektet blir klart inom tidsramarna och inom budgeten.

Tensar RE

reeeee

Användningsområden

 • Stödmurar (utmärkt)
 • Fyllningar (bra)
 • Stabilitetsproblem (utmärkt)

Tensar har en stort antal system för att konstruera stödmurar, brofundament, branta slänter och grundläggning av bankar.

Tensars enaxiala geonät används för att skapa mekaniskt stabiliserad jord och armera jord. Produkten är anpassad för draghållfasthet i en riktning. Produkten är anpassad till murkonstruktioner så som stödmurar, brofundament, branta slänter och grundläggning av bankar, där nätet förankrar muren i bakomliggande jordmassor.

Tensar Tvåaxiala geonät SS

SSSSS

Användningsområden

 • Fyllningar (bra)
 • Stabilitetsproblem (bra)
 • Bärighetsproblem (bra)
 • Bankpålningar (bra)
 • Byggande på lös mark (bra)
 • Överbyggnader (bra)

Tvåaxiala geonät fokuserar på hög draghållfasthet i två riktningar. Produkten är optimerad för bankfyllningar, bankpålningar, stabilisering av överbyggnader och liknande projekt.

Produkten har använts världen över för projekt så som arbetsplattformar, vägar och förstärkta fundament.

Tensar Glasstex P

glasstex ss

Användningsområden

 • Restaurera sliten beläggning (utmärkt)
 • Förlänga livslängd på beläggning (utmärkt)

Tensar Glasstex är utformat för användning under slitlager med en minsta komprimerad tjocklek på 40 mm. Glasstex är en armerad komposit som består av glasfilament vilket är stygnbundet till en nålfiltad geotextil. Filamenten har väldigt hög dragmodul vilket ger hög styrka och låg töjning. Det är detta som gör Glasstex P synnerligen lämpligt till att absorbera höga spänningar i slitlagret, särskilt de spänningar som förknippas med reflekterande sprickor vilka typiskt bildas över skarvar i underliggande betongplattor. Tensar Glasstex fungerar också som en vattentät barriär.

Tensar AR-GN

gr sss

Användningsområden

 • Restaurera sliten beläggning (utmärkt)
 • Förlänga livslängd på beläggning (utmärkt)

AR-GN är en komposit som består av ett stelt polypropennät med väldigt hög strukturell stabilitet, styrka i knutpunkterna och höga ribb-profiler; som är termiskt bundet till en fiberduk. Fiberduken gör installationen enklare, fungerar som ett spänningsabsorberande membran och bildar en långtidsverkande vattenbarriär efter att den mättats med bitumen under installationen. Nätets höga styvhet och väldigt låga töjning, kombinerat med dess heltäckande fastkilning i asfaltlagret, medför utomordentligt motstånd mot sprickor, i synnerhet utmattningssprickor.

Prisförfrågan

  Kontakta oss utifrån att...

  vi vill ha rådgivning och hjälp med val av Tensar-produkt.vi vet vilken Tensar-produkt projektet kräver och vi önskar ett kostnadsförslag.


  Läs mer om hur vi hanterar uppgifterna i vår integritetspolicy.