Teknologi Miljo Energi Ingenjorskonst Geoskills Nyheter

Geonät – lansering av Tensar InterAx geogrid på svenska marknaden!

Geonät har använts i markprojekt under många års tid och utvecklats över tid och blivit allt effektivare. 1980-talet präglades av rektangulära öppningar, 1990-talet av kvadratiska, 2000-talet av triangulära hexagoner och nu på 2020 talet har geometrin optimerats ytterligare till dubbla hexagoner sammanbundna av 6 ribbor. Geogrids har utvecklats från enkla armerande geonät till avancerade stabiliseringsnät. Stabiliseringseffekten är ett mått på hur mycket tunnare överbyggnaden kan byggas med bibehållen bärighetskapacitet. Varje ny generation Tensarprodukt har förbättrad stabiliseringseffekt jämfört med tidigare generationer.

GeoSkills AB är leverantörer och designstöd för Tensars produkter i Sverige. Vi vill med denna artikeln meddela att InterAx nu finns tillgängligt för handel.

Här kan ni läsa mer om Tensars geonät och vad vi kan erbjuda för stöd vid köp av Tensars produkter…

Tomas Törnkvist, 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se

Tommy Edeskär, 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se