Om oss

Vi som jobbar och äger GeosSKills AB är Civ.ing Tomas Törnkvist och Tekn. Dr. Tommy Edeskär som har jobbat med geoteknik i hela våra vuxna liv.
Vi är ett nystartat men erfaret konsultbolag med både bredd och spets kombinerat från praktisk anläggningserfarenhet till forskning och utveckling. För oss är alla projekt lika viktiga, inget projekt för litet eller för stort. Behöver vi skala upp vår organisation har vi kontakter som gärna hjälper till.

Hur vi jobbar

Vi arbetar med hela kedjan från idé till uppföljning och kontroll. Därför vet vi vilken information och omfattning som behövs i alla steg. Vi vet att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Vi beskriver varje länks styrkor och svagheter i projektering och förvaltning både i pengar och risk. Och vi gör det i klarspråk.

Vi har uppdrag från privatpersoner, små entreprenadföretag, stora entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk, branschorganisationer och akademi. Vi utför geotekniska undersökningar, utredningar, beräkningar, GK3-granskningar och allt från enkel till omfattande rådgivning.

Ring oss – vi löser dina problem!

Geoskills Tomas Törnkvist 900x900 webb
Tomas Törnkvist (Civ. ing.)

073-809 44 88

tomas.tornkvist@geoskills.se

Om Tomas

Tomas arbetat med geotekniska problemställningar både i Norge och Sverige sedan 2007. Detta har gett erfarenhet av allt från lös kvicklera till fasta grusmoräner. Han har under den tiden samlat erfarenhet inom byggkontroll, instrumentering, geotekniska undersökningar, uppföljning undersökningar, dimensionering, projektering och rådgivning. Tomas har även vana av dimensionering av spont, pålar, schakter, fyllningar, jordarmering, gruvdammar, jordbävningslaster, förvätskningspotential, liquefaction, beräkningar av bärighet, tjäle, sättningar, stabilitet, byggropar samt erfarenheter av att ta snabba beslut på plats ute i produktion. Tomas har samlat kunskap från norska handböcker, svenska handböcker, Eurocode samt mer jordnära kunskap ute i produktion, han är bra på att ta fram snabba överslagsberäkningar och diskutera tekniska lösningar. Tomas har jobbat både i Sverige och Norge, breddat geotekniken med gruvdammar och har erfarenheter både som konsult och entreprenör, detta har gett en unik kompetensarsenal med stor bredd inom geotekniken. Tomas började på universitetet som 18 åring 2002, tog civilingenjörsexamen som 23 åring 2007, har sedan dess jobbat passionerat inom geotekniken, kompetensen har uppdaterats med löpande kurser under åren.

Geoskills Tommy Edeskär 900x900 webb
Tommy Edeskär (Tekn. Dr.)

073-679 44 88

tommy.edeskar@geoskills.se

Om Tommy

Jag har bred erfarenhet från arbete inom forskning och utveckling, teknisk rådgivning, myndighetsarbete och internationellt arbete. Jag är disputerad inom geoteknik och har ca 15 års erfarenhet av undervisning av blivande civilingenjörer i geoteknik, grundläggningsteknik och väg- och järnvägsbyggnad. Forskningen har varit inriktad på kallt klimat med projekt inom dammbyggnad och väg- och järnvägsbyggnad. Min civilingenjörsexamen var inriktad på teknisk miljövård och jag har jobbat i bla miljömål kopplat till användning av sekundära konstruktionsmaterial. Exempel på branschrelaterade uppdrag är seniorforskare på Svenskt Vattenkraft Centrum och ordförande i en standardiseringskommitté inom SIS och representant i CEN. Som konsult har jag jobbat med geotekniska utredningar, dimensionering av geokonstruktioner och som allmänt expertstöd. Min specialitet är automatisering och implementering av nya forskningsrön så att de blir praktiskt användbara i samverkan med andra och inom det egna bolaget. Jag är på deltid anställd av Försvarsmakten som reservofficer inom flygvapnet.