Om oss

GeoSkills AB ägs av Tekn. Dr. Tommy Edeskär och Civ. Ing. Tomas Törnkvist. Vi är ett litet men spetsigt konsultbolag. Vi arbetar inom anläggning, väg- och järnvägsbyggnad, vattenbyggnad och med utbildning.
För oss som litet bolag är varje uppdrag och kund viktiga oavsett omfattning på uppdraget. Geoteknik är vår kärnkompetens. Vi byter inte projektorganisation utan följer våra kunders projekt från start till mål. Vi involverar alla på bolaget i någon form i alla våra uppdrag vilket garanterar hög kvalitet och tillgänglighet. Eftersom vi är små är vi också bra på att samarbeta, vi är inte inlåsta i en stor organisation. Vi levererar våra projekt med den omfattning som kunden vill ha. Vi följer den tekniska utvecklingen internationellt och kan erbjuda mer än svensk praxis i våra projekt när det gäller undersökningar, utvärdering och beräkningar.

Hur vi jobbar

Vi arbetar med hela kedjan från idé till uppföljning och kontroll. Därför vet vi vilken information och omfattning som behövs i alla steg. En kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Vi beskriver varje länks styrkor och svagheter från projektering till förvaltning både i pengar och risk. Och vi gör det i klarspråk.

Vi har uppdrag från privatpersoner, små entreprenadföretag, stora entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk, branschorganisationer och akademi. Vi utför geotekniska undersökningar, utredningar, beräkningar, GK3-granskningar och allt från enkel till omfattande rådgivning.

Ring oss – vi löser dina problem!

Geoskills Tomas Törnkvist 900x900 webb

Tomas Törnkvist (Civ. ing.)

073-809 44 88

tomas.tornkvist@geoskills.se

Om Tomas

Tomas arbetat med geotekniska problemställningar både i Norge och Sverige sedan 2007. Detta har gett erfarenhet av allt från lös kvicklera till fasta grusmoräner. Han har under den tiden samlat erfarenhet inom byggkontroll, instrumentering, geotekniska undersökningar, uppföljning undersökningar, dimensionering, projektering och rådgivning. Tomas har även vana av dimensionering av spont, pålar, schakter, fyllningar, jordarmering, gruvdammar, jordbävningslaster, förvätskningspotential, liquefaction, beräkningar av bärighet, tjäle, sättningar, stabilitet, byggropar samt erfarenheter av att ta snabba beslut på plats ute i produktion. Tomas har samlat kunskap från norska handböcker, svenska handböcker, Eurocode samt mer jordnära kunskap ute i produktion, han är bra på att ta fram snabba överslagsberäkningar och diskutera tekniska lösningar. Tomas har jobbat både i Sverige och Norge, breddat geotekniken med gruvdammar och har erfarenheter både som konsult och entreprenör, detta har gett en unik kompetensarsenal med stor bredd inom geotekniken. Tomas började på universitetet som 18 åring 2002, tog civilingenjörsexamen som 23 åring 2007, har sedan dess jobbat passionerat inom geotekniken, kompetensen har uppdaterats med löpande kurser under åren.

Geoskills Tommy Edeskär 900x900 webb

Tommy Edeskär (Tekn. Dr.)

073-679 44 88

tommy.edeskar@geoskills.se

Om Tommy

Tommy har bred erfarenhet från arbete inom forskning och utveckling, teknisk rådgivning, myndighetsarbete och internationellt arbete. Han är disputerad inom geoteknik och har ca 15 års erfarenhet av undervisning av blivande civilingenjörer i geoteknik, grundläggningsteknik och väg- och järnvägsbyggnad. Forskningen har varit inriktad på kallt klimat med projekt inom dammbyggnad och väg- och järnvägsbyggnad. Grundexamen är civilingenjörsexamen med inriktning mot på teknisk miljövård och han har jobbat i bla miljömål kopplat till användning av sekundära konstruktionsmaterial. Exempel på branschrelaterade uppdrag är seniorforskare på Svenskt Vattenkraft Centrum och ordförande i en standardiseringskommitté inom SIS och representant i CEN. Som konsult har han jobbat med geotekniska utredningar, dimensionering av geokonstruktioner och som allmänt expertstöd. Tommys specialitet är automatisering och implementering av nya forskningsrön så att de blir praktiskt användbara i samverkan med andra och inom det egna bolaget. Tommy är på deltid anställd av Försvarsmakten som reservofficer inom flygvapnet.

Lukas Rust GeoSkills Personal

Lukas Rust (Civ.Ing.)

073-827 44 88

lukas.rust@geoskills.se

Om Lukas

Han har arbetat med geotekniska problemställningar sedan 2017. Han har arbetserfarenhet från produktionen inom anläggning. Lukas har grundexamen från Tyskland inom väg-och vattenbyggnad med inriktning mot hamnbyggnad och en magisterexamen inom jord- och berg från Sverige. Han är fokuserad och målinriktad i projekt, och lägger stort värde i att få en bra översiktsbild och bidra till projektets bästa i ett helhetsperspektiv. Lukas har tidigare arbetat inom träbyggnadsbranschen i två år där han tagit med sig metoden att jobba med enkla skisser framåt för effektiva och smidiga lösningar. Lukas har jobbat mycket i fält med produktionskontroller, fälttester och utredningar. Fältarbete ser han som en del av sitt stora friluftslivsintresse. Han behärskar flera geotekniska programvaror och har erfarenhet av släntstabilitets, sättnings och bärighetsberäkningar och har utformat jordförstärkningsmetoder för produktion. Lukas är en expert inom vattenbyggnad och har arbetat med bla utformning av erosionsskydd och vågbrytare.