Arbetsplattformar Verifiering genom statiskt plattbelastningstest Byggnadsindustri Geoskills Nyheter

Arbetsplattformar – Verifiering genom statiskt plattbelastningstest

Nytt blogginlägg om arbetsplattformar och verifiering med statisk plattbelastning, se länk nedan.

https://www.tensar.se/resurser…

Författare Dr Andrew Lees, blogg upprättad av Katarzyna Nohavica.

 

Här kan ni läsa mer om Tensars geonät och vad vi kan erbjuda för stöd vid köp av Tensars produkter…

Har ni frågor kring Tensars produkter? Ta kontakt med oss så visar vi hur produkterna kan spara tid, pengar och CO2 i just ditt byggprojekt.

Tomas Törnkvist, 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se

Tommy Edeskär, 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se

 

 

Arbetsplattformdimensionering – Verifiering genom statiskt plattbelastningstest (PLT)

by Andrew Lees, on mars 01, 2023

 

Säkra arbetsplattformar

The Federation of Piling Specialists uppger i sitt dokument ”Working Platform Guidance” att en tredjedel av alla farliga händelser som rapporteras från deras medlemmar har att göra med arbetsplattformar avsedda för bandgående maskiner. Varje händelse är ett problem i sig och kan leda till dödsolyckor. De betonar vikten av att arbetsplattformar är korrekt dimensionerade och korrekt byggda.

Arbetsplattformsdimensionering

I Storbritannien är de viktigaste dokumenten för konstruktörer av arbetsplattformar ”BR470 – Working Platforms for Tracked Plant” samt det viktiga tillägget till BR470 från Building Research Establishment (BRE) som publicerades 2011. The Institution of Civil Engineers publicerar också en omfattande vägledning för utformning av arbetsplattformar som utarbetats av Temporary Works Forum: ”Working Platforms -Design of Granular Working Platforms for Construction Plant – A Guide to Good Practice” (ICE/TWF 2019).

Vägledning för arbetsplattformar

Behovet av väl utformade arbetsplattformar var senare fokus i ett dokument som publicerades 2020 av European Federation of Foundation Contractors och Deep Foundations Institute (EFFC/DFI). Deras ”Guide to Working Platforms” avhandlar vikten av korrekt utformning, men även verifieraring genom testning. De uppmärksammar att plattbelastningsprovning (PLT) är den vanligaste metoden, men betonar vikten av att testet måste vara representativ för den faktiska belastningen.

Vad är ett statiskt plattbelastningstest (PLT)?

Statisk plattbelastningsprovning kan användas för att bestämma markens styvhet och i vissa fall bärförmåga. Testet innebär att man belastar en cirkulär platta och mäter sättningen. Plattans diameter kan variera, vilket påverkar resultatet. Plattor med större diameter mobiliserar jordens styrka till ett större djup och om testet utförs till brott kan bärförmågan bestämmas.

Plattbelastningstestning för att validera arbetsplattformar

EFFC/DFI:s betonar vikten av att välja en belastningsplatta med en storlek som är anpassad till arbetsplattformens tjocklek. Vid normala plattbelastningstest används en 300 mm stor platta, vilket inte är representativt för det belastningsfall som banddrivna maskiner utgör i verkligheten. Det behövs en större platta för att efterlikna det verkliga belastningsfallet. I vår allra första Ground Coffee Blog (How to carry out a plate load test correctly) förklarade jag i videon ”How to carry out a plate load test correctly” vikten av plattstorlek vid provning av arbetsplattformar. Jag förklarade också varför det är viktigt att använda en plattdiameter som ligger så nära spårbredden som möjligt.

I ICE/TWF:s vägledning för god praxis föreslås användning av plattbelastningsprovning för att validera arbetsplattformarnas kapacitet, med förbehållet att plattbelastningsprovning endast kan accepteras om ”plattan har lämplig diameter i förhållande till det faktiska bandbredden/lastspridningsplattan”.

Om ett plattbelastningsprov är avsett att validera brottgränstillståndet för en arbetsplattform måste testet genomföras till bärighetsbrott. Det kräver en mycket stor belastning, vilket är praktiskt svårgenomförbart på plats.

Belastningsprovning av stora plattor – Krakow, Polen

I norra ringleds-projektet i Krakow, Polen, fick Tensar ett idealiskt tillfälle att utföra ett plattbelastningstest med stor diameter för att validera en arbetsplattformsdimensionering baserad på ”T-Value Design Method” med nya designparametrar för Tensar InterAx geogrid. Huvudentreprenören tillhandahöll platsen för försöket och och underentreprenören för markförstärkning tillhandahöll testet de installationer som behövdes.

Arbetsplattformens konstruktion

Plattformen byggdes pår ett underlag av siltig lera, så Tensar InterAx geogrid användes för att skapa ett mekaniskt stabiliserat ballastlager. Ballastaggergaten låser sig med hjälp av geogriden och fixeras genom öppningarna, vilket ökar styrkan och styvheten hos det granulära lagret och därmed ökar plattformens bärighet. Fördelen med detta är att man kan uppnå betydande besparingar när det gäller tjockleken på aggregatlagret jämfört med en icke-stabiliserad konstruktion, vilket ger fördelar i form av lägre kostnader, snabbare konstruktion och minskade koldioxidutsläpp.

Plattbelastningstestet

En stor platta, med en diameter på 1,0 meter, användes för att motsvara spårbredden för pålkranen. Belastningen utfördes till brott för att bestämma bärförmågan. Detta krävde att man la på en enorm belastning, och för att göra det möjligt konstruerades en lastram med fyra dragpålar (CMC), plus motvikter, för att motverka den nedåtriktade kraft som applicerades på plattan.

Plattan belastades tills bärighetsbrott uppnåtts, vilket bekräftade plattformens slutliga brottgränstillstånd.

Programvara för utformning av T-värde för arbetsplattformar

För mer information om denna programvara, klicka här för att besöka webbplatsen: Tensar+ | Programvara för geoteknisk design | Gratis att använda | Tensar]

Tensar+ Geotechnical Design Software baseras på T-Value Design Method för arbetsplattformar. Den kostnadsfria programvaran kan erhållas från Tensar genom att registrera sig på TensarPlus.com.