Mark- & Geoteknisk spetskompetens för alla

Vi arbetar med hela kedjan från idé till uppföljning och kontroll. Därför vet vi vilken information och omfattning som behövs i alla steg. En kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Vi beskriver varje länks styrkor och svagheter från projektering till förvaltning både i pengar och risk. Och vi gör det i klarspråk.

Vi arbetar åt privatpersoner, entreprenörer, privata och offentliga beställare/byggherrar, materialproducenter/leverantörer och forsknings/utbildningsorganisationer. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt med bas i norra Sverige.

Tjänsteområden

vattenbyggnad

Vattenbyggnad

Byggande i vatten är komplicerat. Konstruktionen ska kunna byggas, vara stabil under lång tid och samtidigt stå emot naturens krafter. Vi har erfarenhet av alla typer av vattenbyggnad, allt från strömmande vatten, vågerosion, propellererosion, muddring, stabilisering, dammkonstruktioner samt hamnar och kajer. Vi hittar lösningar, vi gör det möjligt att förverkliga ditt projekt, vi erbjuder teknisk spetskompetens inom vattenbyggnad!

geotek niska undersökningar

Geotekniska undersökningar

Markens geotekniska egenskaper är en osäkerhet i alla projekt som inkluderar grundläggning och markarbeten. Geoteknik är ett mycket kostnadsdrivande område, underskattar du markens kapacitet slösar du pengar, överskattar du kapaciteten finns risk för strukturella brott i konstruktionen. Vi har ett etablerat kontaktnät över hela landet, borrvagnen är alltid i närheten. Vi erbjuder dig som kund en kostnadseffektiv geoteknisk undersökning anpassad efter ditt projekt!

vägbyggnad

Vägbyggnad

Vägbyggnad för oss är samspelet mellan trafik, överbyggnad, terrass och marken under. Vi arbetar i alla skeden, från nybyggnad till tillståndsbedömning och entreprenad. Huvuddelen av våra kunder är entreprenörer. Vi genomför avancerad överbyggnadsdimensionering och använder både avancerade beräkningsprogram och egenutvecklad kod för dimensioneringen. Inom tjäldimensionering har vi utvecklat ett verktyg och metod som gör det möjligt att optimera vägar i till exempel vindkraftsprojekt och totalentreprenader. Ett av våra specialområden är förstärkning av vägar med geoarmering som kan ge stora ekonomiska vinster och reducera koldioxidutsläppen. Vi har jobbat med vägbyggnadsfrågor ur olika perspektiv i 20 år och delar gärna med oss av våra erfarenheter till er.

geokonstruktioner

Geokonstruktion

Geokonstruktioner är både en framgångsfaktor och en stor risk i många projekt. Vi arbetar med geokonstruktioner i alla skeden från val av metod till bygghandling, kontrollprogram och tillståndsbedömning av äldre konstruktioner. Vi genomför även tredjeparts granskning för GK3. Huvuddelen av våra kunder inom geokonstruktion är entreprenörer som värdesätter ingenjörserfarenhet, totalekonomi och genomförande högt.

Vi har erfarenhet av tillfälliga och permanenta sponter, pålning, KC-pelare, vertikaldränering och geoarmerade konstruktioner. Exempel på områden där vi arbetat med geokonstruktioner är husprojekt, väg- och järnvägsprojekt och hamnprojekt.

gruva

Gruva

Hela samhället är beroende av järnmalmsprodukter. Steget från mineraler i berggrunden till färdigt stål är en lång och kostnadsdrivande process. Industrierna kräver enorma ytor, enorma mängder energi och enorm transportkapacitet. Såväl stora som små detaljer kan ge stora kostnadsbesparingar. Vi hjälper dig i branschen att grundlägga tunga konstruktioner, optimera transportkapaciteten, optimera upplagsytor, handla upp andra konsulter, kontrollera utförda arbeten, utreda uppkomna skador och mycket mer. Vi erbjuder den spetskompetens som krävs för att hitta rätt lösningar!

dammar

Dammar

Vi jobbar med dammkonstruktioner i många olika sammanhang, allt från deponier och dämningar till vattenkraftsproduktion och sandmagasin. Stora konstruktioner har stor omgivningspåverkan, men det innebär samtidigt möjligheter att hitta rätt lösningar som sparar på både miljön och ekonomin. Vi är specialister på att hitta rätt lösning för just ditt projekt. Kontakta oss, hittar vi rätt väg framåt!

geoarmering

Geoarmering

Infrastruktur handlar om stora mängder byggmaterial som ska utvinnas och transporteras ut till byggarbetsplatsen. Ofta används olika fraktioner av krossat berg. Den gemensamma faktorn vid byggande av jord och stenmaterial är den hög tryckhållfasthet och låg draghållfasthet. Det används enorma mängder material för att kompensera låg draghållfasthet. Det finns stor potential att spara tid, pengar och CO2 genom att använda rätt armeringsprodukt på rätt plats i konstruktionen. Vi erbjuder specialistkompetens inom geoarmering. Ta kontakt så visar vi hur du kan spara tid, pengar och CO2!

skills

Skills

Självklart delar vi med oss av vår kunskap och våra färdigheter även inom andra områden än geoteknik. Vi är även bra på risk- och dataanalys, programmering i Python och VBA, projektledning samt utbildning och kommunikation. Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig.

sand

Våra tjänster

GRÄVSKOPA

Geokonstruktion och beräkningar

Vi utför inte bara beräkningar och dimensionering utan värderar även resultatet baserat på ingenjörserfarenhet. Förutom kommersiellt tillgängliga beräkningsprogram använder vi också egenutvecklade verktyg för optimering av grundläggningsnivåer och tolkning av undersökningsresultat. Vi verifierar våra beräkningar genom överslagsberäkningar och genom att använda flera modeller på samma problem.

BORR

Geotekniska undersökningar

Vi utformar geotekniska undersökningsprogram efter de lokala geologiska förutsättningarna och den information som behövs för ingenjörsarbetet. Vi beskriver tydligt vad man uppnår med undersökningsprogrammet och vad som saknas för nästa steg i byggprocessen med tydliga kostnadsuppskattningar.

GRAF

Uppföljning och kontroll

Vi tar fram kontrollprogram och ombesörjer installation. Vi utför även mätning och uppföljning. Vi simulerar våra kontrollprogram för att bestämma mätintervall för att hitta rätt omfattning för mätobjektet. Genom att tolka våra mätningar ser vi till att de kommer till användning.

BERÄKNING

Geoteknisk rådgivning

Geoteknisk rådgivning kan spara pengar, tid och reducera risk i alla skeden. Vid geoteknisk rådgivning redovisar vi flera alternativ, förklarar vad de innebär och gör både en riskbedömning och kostnadsjämförelse. Önskas en klimatkalkyl så ordnar vi det också.

STRATEGI

Skills

Självklart delar vi med oss av vår kunskap och våra färdigheter även inom andra områden än geoteknik. Vi är även bra på risk- och dataanalys, programmering i Python och VBA, projektledning samt utbildning och kommunikation. Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig.

TEST

Skadeutredningar och åtgärder

I våra skadeutredningar utreder vi orsaken, var i projekterings- och byggkedjan det brast samt vilka åtgärdsalternativ som finns. Vi värderar de olika alternativen utifrån ekonomi, risk och möjligheterna att utnyttja anläggningen. Vi agera expertstöd vid tvister för både beställare och entreprenörer.

PRATBUBBLA

Beställarstöd

Vi kan hjälpa dig med att tolka och värdera geotekniska frågor i plan- och byggprocessen. Vi kan bidra med kunskap, erfarenhet och en opartisk syn i era geotekniska projekt.

GEONÄT copy

TENSAR Geonät

Intresserad av geonät? Vi är återförsäljare av Tensars geonät och kan hjälpa till med beräkningar och beställning för deras produkter.

filmrulle2

Vi har uppdrag från privatpersoner, små entreprenadföretag, stora entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk, branschorganisationer och akademi. Vi utför geotekniska undersökningar, utredningar, beräkningar, GK3-granskningar och allt från enkel till omfattande rådgivning.

Ring oss – vi löser dina problem!