Research & development

Vi bedriver forskning och utveckling inom bolaget och tillsammans med andra. Vi vill omsätta kunskap till praktisk användning inom vårt eget och andra områden. Ambitionen är att publicera vetenskapligt och populärvetenskapligt  årligen för att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle.

Det finns möjlighet att göra examensarbeten hos oss. Kontakta oss om du är intresserad så kan vi diskutera vad som passar utifrån våra egna förslag och dina önskemål. 

Just nu pågår ett samverkansprojekt med Skogstekniska Klustret och SLU där vi bidrar med tjänsteutveckling för att minska markskador i skogsbruket och öka transportkapaciteten för en av Sveriges viktigaste exportnäringar.

En referenslista över publikationer från oss i GeoSkills hittar ni här: 

 

Publikationslista

Behrmann, J. H., Flemings, P. B., John, C. M., Iturrino, G. J., Aizawa, Y., Binh, N. T. T., De Silva, N., Dugan, B., Edeskär, T. M., Franke, C., Gay, A., Gilhooly, W. P., Gutierrez-Pastor, J., Jiang, S. Y., Long, H., Moore, J. C., Nonoura, T., Pirmez, C., Reichow, M., Sawyer, D. E., Schneider, J., Suzuki, T., Takano, Y., Urgeles, R., Yamamoto, Y. & Zampetti, V. (2008), ‘Rapid sedimentation, overpressure, fluid flow and slope instability at the Gulf of Mexico continental margin’, IFM-GEOMAR Annual Report 2007, 31–34. 

Bergliv, E. & Edeskär, T. (2016), Laboratory study on two-dimensional image analysis as a tool to evaluate degradation of granular fill materials., in ‘Proceedings from 17th Nordic Geotechnical Meeting (Reykjavik)’, The Icelandic Geotechnical Society. 

Berglund, A., Edeskär, T. & Knutsson, S. (2011), Comparison between temperature based thaw weakening prediction model and field observation methods, in ‘International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (Montreal) 10/07/2011-14/07/2011’. 

Bhanbhro, R., Edeskär, T. & Knutsson, S. (2017), ‘Mechanical behavior of uni- formed tailings material in triaxial tests.’, The Electronic journal of geotechnical engineering 22(06), 1717–1730. 

Bhanbhro, R., Knutsson, R., Edeskär, T. & Knutsson, S. (2014), ‘Mechanical properties of soft tailings from a swedish tailings impoundment : Results from direct shear tests’, The Electronic journal of geotechnical engineering 19(Z), 9023–9039. 

Bhanbhro, R., Knutsson, R., Rodriguez, J., Edeskär, T. & Knutsson, S. (2013), ‘Basic description of tailings from aitik focusing on mechanical behavior’, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 3(12), 65–69. 

Bhanbhro, R., Rodriguez, J., Edeskär, T. & Knutsson, S. (2015), ‘Evaluation of primary and secondary deformations and particle breakage of tailings’, From Fundamentals to Applications in Geotechnics pp. 2481–2488. 

Bonath, V., Edeskär, T., Lintzén, N., Fransson, L. & Cwirzen, A. (2019), ‘Properties of ice from first-year ridges in the barents sea and fram strait’, Cold Regions Science and Technology 168, 102890. 

Dagli, D., Zeinali, A., Laue, J. & Edeskär, T. (2016), Theoretical analysis of the relationship between heave and net heat extraction rates based on freezing experiments., in ‘Proceedings of Nordic Conference on Soil Mechanics and Geotechnical NGM: Reykjavik, Iceland 25th – 28th of May 2016’, The Icelandic Geotechnical Society. 

Edeskär, T. (2004), Technical and environmental properties of tyre shreds focusing on ground engineering applications, Resreport 2004:05, Luleå University of Technology, Mining and Geotechnical Engineering. 

Edeskär, T. & Westerberg, B. (2003), Tyre shreds used in a road construction as a lightweight and frost insulation material, in ‘International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: 04/06/2003-06/06/2003’, INASMET, pp. 293–302. 

Edeskär, T. & Westerberg, B. (2004a), Alternativa material -en sort (s) guld?, 

in ‘Grundläggningsdagen 2004: 04/03/2004-04/03/2004’, pp. 47–6115. Svenska Geotekniska Föreningen

Edeskär, T. & Westerberg, B. (2004b), Gummiklipp som tjälisolering i skyddslager i en vägkonstruktion, in ‘Nordiska Geoteknikermötet: 19/05/2004- 21/05/2004’, Svenska geotekniska föreningen, pp. I–15. 

Edeskär, T. (1999), Filtrering av tungmetaller i spillvatten från oljeavskiljare: en undersökning av ett naturligt och ett behandlat torvmaterial som adsorbent, Master’s thesis, Luleå tekniska universitet. 

Edeskär, T. (2004a), ‘Gummiklipp som konstruktionsmaterial i mark- och 

anläggningstekniska tillämpningar.’Forskningsrapport, Luleå tekniska universitet

Edeskär, T. (2004b), Gummiklipp som skyddslager i en vägkonstruktion i ett 

fullskaleprojekt, Resreport 2004:13, Luleå tekniska universitet. 

Edeskär, T. (2006), Use of tyre shreds in civil engineering applications : Technical and environmental properties., PhD thesis, Luleå University of Technology. 

Edeskär, T. (2008), Gummiklipp. Handbok, number 18:7 in ‘Information’, 

Statens Geotekniska Institut. 

Edeskär, T. (2015), ‘Deformationer i undergrund: Litteratursammanställning 

och analys’. Byggsamverkan i Grunden (BIG), Trafikverket

Edeskär, T. (2017), Vägytemätning för utvärdering av vägar vintertid, Forskningsrapport, Luleå tekniska universitet. 

Edeskär, T., Abbøe, R. & Håøya, A. O. (2004), Leaching of phenol from tire shreds in a noise barrier, in ‘In Proceedings of Sustainable Waste Management and Recycling: Challenges and Opportunities: Used/Post-consumer Tyres (London) 14-15 September 2004’. 

Edeskär, T. & Bergliv, E. (2015), ‘Höghastighetsspår i sverige på bank’. 

Edeskär, T. & Fredriksson, A. (2016), Statistical analysis of thaw index for thaw weakening design purposes, in ‘Proceedings of Nordic Conference on Soil Mechanics and Geotechnical NGM: Reykjavik, Iceland 25th – 28th of May 2016’. 

Edeskär, T., Helander, A. & Knutsson, S. (2009), ‘Numerical analysis of frost penetration around footings of power mills in subarctic conditions’, Proceed- ings of the 20th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (Luleå) June 9-12 2009

Edeskär, T., Helander, A. & Knutsson, S. (2010), ‘Grundläggning av vind- 

kraftverk med hänsyn till tjäle’, Bygg & Teknik 102(1), 68–73. 

Edeskär, T. & Knutsson, S. (2007), Use of scrap tyres as insulation layer in road construction, in ‘In Proceedings of the 8th International Symposium on Cold region Development ISCORD 2007’, RIL-Finnish Association of Civil Engineers. 

Edeskär, T., Peréz, V., Ullberg, J. & Ekdal, P. (2017), Longitude profiling as a tool for evaluation of frost active pavement section., in A. Loizos, I. Al- Qadi & T. Scarpas, eds, ‘Proceedings of the 10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields (BCRRA 2017), June 28-30, 2017, Athens, Greece’, CRC Press. 

Edeskär, T., Rogbeck, Y. & Svedberg, B. (2005), ‘Spännande lösningar med nya lättfyllnadsmaterial’, Bygg & Teknik 2005(1), 68–73. 

Edeskär, T. & Strand, J. (2015), ‘Grundvattensänkning i morän.’ Byggsamverkan i Grunden (BIG), Trafikverket

Johansson, F. & Edeskär, T. (2012), Reparationsinjektering av dammar och undergrund: Strategi för forskning och utveckling, number 12:65 in ‘Rapport’, ELFORSK. 

Johansson, J. & Edeskär, T. (2014a), ‘Effects of external water-level fluctua- tions on slope stability’, The Electronic journal of geotechnical engineering 19(K), 2437–2463. 

Johansson, J. & Edeskär, T. (2014b), ‘Modelling approaches considering impacts of water-level fluctuations on slope stability’, Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering 4(4), 17–34. 

Lintzén, N. & Edeskär, T. (2012), Study on basic material properties of ar- tificial snow, in ‘In proceedings of the 16th Nordic Geotechnical Meeting (Copenhagen09/05/2012-12/05/2012)’, DGF Bulletin, Danish Geotechnical Society. 

Lintzén, N. & Edeskär, T. (2015), ‘Uniaxial strength and deformation properties of machine-made snow’, Journal of Cold Regions Engineering 29(4), 04014020. 

Mácsik, J., Edeskär, T., Rogbeck, Y. & Ribbing, C. (2012), Stabilization of road structures with fly ash as binder component: through demo projects to full scale use, in ‘Ash Utilisation 2012: Ashes in a Sustainable Society 25/01/2012-27/01/2012’. 

Macsik, J., Holm, G., Toller, S., Svedberg, B. & Edeskär, T. (2011), ‘Materialmodifiering-framtidens smarta material’, Bygg & Teknik 103(1), 49– 52. 

Mácsik, J., Edeskär, T. & Hellman, F. (2011), Kontroll och uppföljning av askvägar : kommunikation och acceptans; Control and follow-up of fly ash roads : communication and acceptance, Vol. 1191, Värmeforsk. 

Mácsik, J., Maurice, C., Edeskär, T., Erlandsson, s. & Persson, E. (2011), Utformning av skyddsskikt : Beständighet, number 1171 in ‘Rapport’, Värmeforsk. 

Rodriguez, J., Bhanbhro, R., Edeskär, T. & Knutsson, S. (2016), ‘Effect of vertical load on tailings particles’, Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering 6(2), 115–129. 

Rodriguez, J., Edeskär, T. & Knutsson, S. (2013), ‘Particle shape quantities and measurement techniques : a review’, The Electronic journal of geotechnical engineering 18(A), 169–198. 

Rodriguez, J., Edeskär, T. & Knutsson, S. (2016), Mechanical weathering effect on tailing particles, in ‘Proceedings of Nordic Conference on Soil Mechanics and Geotechnical NGM: Reykjavik, Iceland 25th – 28th of May 2016’. 

Rodriguez, J., Johansson, J. & Edeskär, T. (2012), Particle shape determination by two-dimensional image analysis in geotechnical engineering, in ‘In proceedings of the 16th Nordic Geotechnical Meeting (Copenhagen 09/05/2012- 12/05/2012)’, number 27 in ‘DGF Bulletin’, Danish Geotechnical Society, pp. 207–218. Validerad; 2012; 20120516 (juarod). 

Rodriguez, J. M. & Edeskär, T. (2013), ‘Case of study on particle shape and friction angle on tailings’, Journal of Advanced Science and Engineering Research 3(4), 373–387. 

Söderström, P., Knutsson, S., Olofsson, T., Edeskär, T., Mårtensson, S. & Zeinali, A. (2013), Snow grooming using machine guidance for piste management processes : Case study: Ormberget ski piste, Luleå University of Technology. 

Svedberg, B., Ekdahl, P., Mácsik, J., Maijala, A., Lahtinen, P., Hermansson, k., Knutsson, S. & Edeskär, T. (2008), Fud - sala provsträcka med stabilisering av obundna lager, Technical Report 1055, Luleå University of Technology, Mining and Geotechnical Engineering. 

Zeinali, A., Dagli, D. & Edeskär, T. (2016), Freezing-thawing laboratory testing of frost susceptible soils, in ‘Proceedings of Nordic Conference on Soil Mechanics and Geotechnical NGM: Reykjavik, Iceland 25th – 28th of May 2016’. 

Zeinali, A., Edeskär, T. & Laue, J. (2020), ‘Mechanism of thawing’, Cogent 

Engineering 7(1), 1716438.

 

Geoskills Tomas Törnkvist 900x900 webb
Tomas Törnkvist (Civ. ing.)

073-809 44 88

tomas.tornkvist@geoskills.se

Om Tomas

Tomas arbetat med geotekniska problemställningar både i Norge och Sverige sedan 2007. Detta har gett erfarenhet av allt från lös kvicklera till fasta grusmoräner. Han har under den tiden samlat erfarenhet inom byggkontroll, instrumentering, geotekniska undersökningar, uppföljning undersökningar, dimensionering, projektering och rådgivning. Tomas har även vana av dimensionering av spont, pålar, schakter, fyllningar, jordarmering, gruvdammar, jordbävningslaster, förvätskningspotential, liquefaction, beräkningar av bärighet, tjäle, sättningar, stabilitet, byggropar samt erfarenheter av att ta snabba beslut på plats ute i produktion. Tomas har samlat kunskap från norska handböcker, svenska handböcker, Eurocode samt mer jordnära kunskap ute i produktion, han är bra på att ta fram snabba överslagsberäkningar och diskutera tekniska lösningar. Tomas har jobbat både i Sverige och Norge, breddat geotekniken med gruvdammar och har erfarenheter både som konsult och entreprenör, detta har gett en unik kompetensarsenal med stor bredd inom geotekniken. Tomas började på universitetet som 18 åring 2002, tog civilingenjörsexamen som 23 åring 2007, har sedan dess jobbat passionerat inom geotekniken, kompetensen har uppdaterats med löpande kurser under åren.

Geoskills Tommy Edeskär 900x900 webb
Tommy Edeskär (Tekn. Dr.)

073-679 44 88

tommy.edeskar@geoskills.se

Om Tommy

Jag har bred erfarenhet från arbete inom forskning och utveckling, teknisk rådgivning, myndighetsarbete och internationellt arbete. Jag är disputerad inom geoteknik och har ca 15 års erfarenhet av undervisning av blivande civilingenjörer i geoteknik, grundläggningsteknik och väg- och järnvägsbyggnad. Forskningen har varit inriktad på kallt klimat med projekt inom dammbyggnad och väg- och järnvägsbyggnad. Min civilingenjörsexamen var inriktad på teknisk miljövård och jag har jobbat i bla miljömål kopplat till användning av sekundära konstruktionsmaterial. Exempel på branschrelaterade uppdrag är seniorforskare på Svenskt Vattenkraft Centrum och ordförande i en standardiseringskommitté inom SIS och representant i CEN. Som konsult har jag jobbat med geotekniska utredningar, dimensionering av geokonstruktioner och som allmänt expertstöd. Min specialitet är automatisering och implementering av nya forskningsrön så att de blir praktiskt användbara i samverkan med andra och inom det egna bolaget. Jag är på deltid anställd av Försvarsmakten som reservofficer inom flygvapnet.