Byggnadsindustri Miljo Energi Teknik Geoskills Nyheter

Ny innovation – marknadens mest effektiva geogrid kommer nu till Sverige!

Ny revolutionerande innovation inom geogrids!

Tensar har efter decennier av forskning utvecklat marknadens mest effektiva geogrid – Tensar InterAx. Innovationen består i en vidareutveckling av det sedan tidigare branschledande Triax-nätet.

Geogrids används till skillnad från geonät högt upp i en överbyggnad/konstruktion för att öka bärförmågan eller styvheten i konstruktionen. Det möjliggör att spara material, tid, pengar och klimatbelastning.

Tensar InterAx skiljer sig mot alla andra produkter på marknaden genom:

  • Flerlageruppbyggnad där det yttre lagret har högre friktion och anpassar sig efter stenarnas form. Det förbättrar inlåsningseffekten av varje enskild partikel.
  • Hexagonala öppningar som ger förbättrad partikelförkilning över tid vid dynamiska belastningar.
  • Ökat antal bärribbor förbättrar den radiella styvheten. Det ger förbättrad stabiliseringseffekt.
  • Tre unika maskstorlekar i nätet innebär att att geogriden matchar en stor variation av kornkurvor. Fler partiklar och av olika storlek låser i griden.

Användning av geogrid kan reducera överbyggnadstjockleken med upp till 50 %. Det innebär en stor materialbesparing och minskar behovet för tex utskiftning.

Geogrids är effektiva för att förstärka upp befintliga konstruktioner eftersom placeras högt upp i konstruktionen tills skillnad mot geonät som kräver att upp till hela överbyggnaden först måste grävas bort. En geogrid och ett tunt lager med krossmaterial löser det mer effektivt till en lägre kostnad.

De bästa projekten är de som inte behöver göras om. Handla inte med 2-axiella geonät när det egentligen är stabiliseringsnät du behöver. Lägg tiden på kvalitét, det sparar tid, pengar och CO2! Lägg tiden på högkvalitativa stabiliseringsnät som kan reducera behovet av fyllmassor med över 50%!

InterAx lanseras i Sverige under 2023, ta kontakt med oss så presenterar vi produkten och hjälper dig spara tid, pengar och CO2!

 

Här kan ni läsa mer om Tensars geonät och vad vi kan erbjuda för stöd vid köp av Tensars produkter…

Tomas Törnkvist, 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se

Tommy Edeskär, 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se