Vi är ett nystartat men erfaret konsultbolag med både bredd och spets kombinerat från praktisk anläggningserfarenhet till forskning och utveckling. För oss är alla projekt lika viktiga, inget projekt för litet eller för stort. Behöver vi skala upp vår organisation har vi kontakter som gärna hjälper till.

Våra tjänster

Mycket av våra kunskaper och kompetenser kan även användas inom andra områden, t ex samhällsbyggnad, riskbedömningar, dataanalys, verksamhetsutveckling, m m. Vi hjälper gärna till med det också.

GeoSkills Tommy och Tomas konsulter geoteknik 3 1800x1800 webb

Vi som jobbar och äger GeoSkills AB är civilingenjör Tomas Törnkvist och teknologie doktor Tommy Edeskär som har jobbat med geoteknik i hela våra vuxna liv.

Ring oss, vi löser dina problem!

Tomas Törnkvist (Civ. ing.)

073-809 44 88
tomas.tornkvist@geoskills.se

Tommy Edeskär (Tekn. Dr.)

073-679 44 88
tommy.edeskar@geoskills.se

Vi har uppdrag från privatpersoner, små entreprenadföretag, stora entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk, branschorganisationer och akademi. Vi utför geotekniska undersökningar, utredningar, beräkningar, GK3-granskningar och allt från enkel till omfattande rådgivning.