Vi är ett nystartat men erfaret konsultbolag med både bredd och spets kombinerat från praktisk anläggningserfarenhet till forskning och utveckling. För oss är alla projekt lika viktiga, inget projekt för litet eller för stort. Behöver vi skala upp vår organisation har vi kontakter som gärna hjälper till.

Våra tjänster

Mycket av våra kunskaper och kompetenser kan även användas inom andra områden, t ex samhällsbyggnad, riskbedömningar, dataanalys, verksamhetsutveckling, m m. Vi hjälper gärna till med det också.

Vi som jobbar på GeoSkills AB är civilingenjör Tomas Törnkvist, teknologie doktor Tommy Edeskär och

Civ.Ing. Lukas Rust.

Ring oss, vi löser dina problem!

Geoskills Tomas Törnkvist 900x900 webb
Tomas Törnkvist (Civ. ing.)

073-809 44 88
tomas.tornkvist@geoskills.se

Geoskills Tommy Edeskär 900x900 webb
Tommy Edeskär (Tekn. Dr.)

073-679 44 88
tommy.edeskar@geoskills.se

Lukas Rust GeoSkills Personal
Lukas Rust (Civ.Ing.)

073-827 44 88
lukas.rust@geoskills.se

Vi har uppdrag från privatpersoner, små entreprenadföretag, stora entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk, branschorganisationer och akademi. Vi utför geotekniska undersökningar, utredningar, beräkningar, GK3-granskningar och allt från enkel till omfattande rådgivning.