GeoSkills Markteknik Geoteknik Vindkraft Word Cloud Slide 1

Vi är GeoSkills

Vi är ett nystartat men erfaret konsultbolag med både bredd och spets kombinerat från praktisk anläggningserfarenhet till forskning och utveckling. För oss är alla projekt lika viktiga, inget projekt för litet eller för stort. Behöver vi skala upp vår organisation har vi kontakter som gärna hjälper till.

Vi har uppdrag från privatpersoner, små entreprenadföretag, stora entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk, branschorganisationer och akademi. Vi utför geotekniska undersökningar, utredningar, beräkningar, GK3-granskningar och allt från enkel till omfattande rådgivning.

Vi som jobbar och äger GeoSkills AB är Civ.ing Tomas Törnkvist och Tekn. Dr. Tommy Edeskär som har jobbat med geoteknik i hela våra vuxna liv.

Ring oss, vi löser dina problem!