Hur vi jobbar

Vi arbetar med hela kedjan från idé till uppföljning och kontroll. Därför vet vi vilken information och omfattning som behövs i alla steg. En kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Vi beskriver varje länks styrkor och svagheter från projektering till förvaltning både i pengar och risk. Och vi gör det i klarspråk.

Våra kunder

Vi arbetar åt privatpersoner, entreprenörer, privata och offentliga beställare/byggherrar, materialproducenter/leverantörer och forsknings/utbildningsorganisationer. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt med bas i norra Sverige.

Geotekniska undersökningar

Vi utformar geotekniska undersökningsprogram efter de lokala geologiska förutsättningarna och den information som behövs för ingenjörsarbetet. Vi beskriver tydligt vad man uppnår med undersökningsprogrammet och vad som saknas för nästa steg i byggprocessen med tydliga kostnadsuppskattningar.

Geoteknisk rådgivning

Geoteknisk rådgivning kan spara pengar, tid och reducera risk i alla skeden. Vid geoteknisk rådgivning redovisar vi flera alternativ, förklarar vad de innebär och gör både en riskbedömning och kostnadsjämförelse. Önskas en klimatkalkyl så ordnar vi det också.

Geokonstruktion och beräkningar

Vi utför inte bara beräkningar och dimensionering utan värderar även resultatet baserat på ingenjörserfarenhet. Förutom kommersiellt tillgängliga beräkningsprogram använder vi också egenutvecklade verktyg för optimering av tex grundläggningsnivåer och tolkning av undersökningsresultat. Vi verifierar våra beräkningar genom överslagsberäkningar och genom att använda flera modeller på samma problem.

Uppföljning och kontroll

Vi tar fram kontrollprogram och ombesörjer installation, mätning och uppföljning. Vi simulerar våra kontrollprogram för att bestämma mätintervall mm för att hitta rätt omfattning för mätobjektet. Vi tolkar alltid de mätningar så de kommer till användning.

Skadeutredningar och åtgärder

I våra skadeutredningar utreder vi orsaken, var i projekterings- och byggkedjan det brast samt vilka åtgärdsalternativ som finns. Vi värderar de olika alternativen utifrån ekonomi, risk och möjligheterna att utnyttja anläggningen. Vi agera expertstöd vid tvister för både beställare och entreprenörer.

Skills

Självklart delar vi med oss av vår kunskap och våra färdigheter även inom andra områden än geoteknik. Vi är tex bra på risk- och dataanalys, programmering i Python och VBA, projektledning samt utbildning och kommunikation. Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig.

filmrulle2

Vi har uppdrag från privatpersoner, små entreprenadföretag, stora entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk, branschorganisationer och akademi. Vi utför geotekniska undersökningar, utredningar, beräkningar, GK3-granskningar och allt från enkel till omfattande rådgivning.

Ring oss – vi löser dina problem!