Svenska geotekniska foreningen SGF Geoteknik Nyheter

Tommy Edeskär blir ordförande för Svenska Geotekniska Föreningen

Tommy Edeskär har blivit utsedd till Svenska Geotekniska Föreningens nya ordförande. Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) har som mål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv. SGF har ett fokus på vetenskapliga och ingenjörsmässiga aspekter inom geoteknik. Vi på GeoSkills tycket att det är väldigt rolig att Tommy har fått detta fina uppdrag och det kommer passa bra ihop med GeoSkills utveckling framåt. Vi som företag har ett stort fokus på forskning och utveckling och bedriver forskning inom företaget och med andra bolag. Vi vill omsätta kunskap till praktisk användning inom vårt eget och andra områden.