Skillnaden mellan mekanisk stabilisering och förstärkning Hållbarhetsfrågor CSR Geoskills Nyheter

Skillnaden mellan mekanisk stabilisering och förstärkning

Nytt blogginlägg om skillnaden mellan mekanisk stabilisering och förstärkning, se länk nedan.

https://www.tensar.se/resurser…

Författare Jonathan Cook, blogg upprättad av Katarzyna Nohavica.

 

Här kan ni läsa mer om Tensars geonät och vad vi kan erbjuda för stöd vid köp av Tensars produkter…

Har ni frågor kring Tensars produkter? Ta kontakt med oss så visar vi hur produkterna kan spara tid, pengar och CO2 i just ditt byggprojekt.

Tomas Törnkvist, 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se

Tommy Edeskär, 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se

 

 

Mekanisk markstabilisering vs förstärkning

Jonathan Cook, juli 17, 2023

Att skilja mellan mekanisk jordstabilisering och jordförstärkning är en viktig faktor för civilingenjörer när det gäller att utforma vägar och plattformar med geonät.

Som jag diskuterade i vår tidigare blogg om draghållfasthet som ett dåligt mått på stabiliseringsgeonätets prestanda, är den avsedda användningen av ett geonät, och hur det interagerar med jord- och fyllnadslagren runt det. Det är mycket viktigare än dess fysiska egenskaper när det gäller att utforma vägar och plattformar samt bedöma deras prestanda.

Vissa geonät verkar i spänning för att ge en armeringseffekt, medan stabiliserande geonät begränsar och håller kvar partiklar i sidled för att öka prestandan hos ett friktionsmaterial eller under en väg, järnväg, arbetsplattform eller annat trafikerat område.

Skillnaden mellan mekanisk stabilisering och förstärkning Hållbarhetsfrågor CSR Geoskills Nyheter 2
Skillnaderna mellan stabilisering och förstärkning av geonät.


På senare år har certifieringssystem börjat erkänna dessa skillnader och gjort det möjligt för tillverkare av stabiliserande geonät att erhålla certifiering, även om de standarder som denna certifiering baseras på inte har beaktat stabiliseringseffekten. Detta gynnar både tillverkare och ingenjörer; certifiering ger ingenjörer förtroende för att de produkter och system som de specificerar är lämpliga för sitt syfte och har genomgått en rigorös, oberoende bedömning.

Stabiliseringsfunktionen

The International Standards Organisation har konstaterat att den stabiliseringsfunktion som finns hos vissa geonät skiljer sig från andra geonät där draghållfasthetsparametrar dikterar prestanda och tillämpar förstärkningsfunktionen.

Vad är mekanisk stabilisering?

ISO 10318 definierar stabilisering som:

Förbättring av det mekaniska beteendet hos friktionsmaterial genom att inkludera ett eller flera geosyntetiska lager, så att deformationen under pålagda belastningar minskar genom att minimera rörelser i det obundna materialet.

Enkelt uttryckt samverkar ett stabiliseringsgeonät in i friktionsmaterialet vid belastning. Stenpartiklarna tränger delvis in genom öppningarna och förkilas och låses fast i sidled av geonätet. Detta bildar ett mekaniskt stabiliserat lager som kan kontrollera differentiella sättningar, minska fyllningsdjup, täcka över svaga avlagringar och öka dynamisk trafikbelastning och bärförmåga.

Skillnaden mellan mekanisk stabilisering och förstärkning Hållbarhetsfrågor CSR Geoskills Nyheter 3

Ett stabiliseringsgeonät samverkar med partiklarna för att skapa ett mekaniskt stabiliserat lager.


Förbättringen av det mekaniska beteende som beskrivs i ISO-definitionen är inte något som kan härledas teoretiskt. Omfattande trafikförsök, liksom omfattande projekterfarenhet, har gjort det möjligt för Tensar att härleda produktspecifika ”stabiliseringsfaktorer” som, när de tillämpas på ett friktionsmaterial, modellerar den stabiliserande effekten av det stabiliserande geonätet så att ingenjörer kan dra nytta av minskad fyllnadstjocklek och/eller ökad trafikprestanda samt ökad bärförmåga där tung statisk belastning förväntas.Tillgängligt data omfattar både ekonomiska besparingar och miljöbesparingar kan kvantifieras.

Bekräftelse av stabiliseringsfunktionen för Tensar-geogrider

The European Organisation Technical Assessment och det tillhörande European Assessment Document (EAD) beskriver ett ”icke-förstärkande hexagonalt geonät för stabilisering av obundna stenlager genom förkilning med stenarna”, och bekräftar formellt stabiliseringsfunktionen hos ett Tensar TriAx geonät. De erkänner också att partikellåsningen av stenarna förbättrar ett friktionsmaterials motståndskraft, trafikprestanda och bärförmåga i eller under vägar, järnvägar och andra trafikerade områden.