Erosionsskydd Erosionsmattor Erosionslakan Geoskills Nyheter

Nya produkter, erosionsmattor och erosionslakan!

Alla har vi varit där, en slänt vid strömmande vatten som lider av erosionsproblem. Standardlösningen är ofta utläggning av stora stenar. Det tunga materialet löser problemet, men, det är dyrt, det tar mycket plats och stenbeklädda slänter väljs allt oftare bort i gestaltningsprogrammen. Men det finns det billigare, snabbare och snyggare lösningar.

Vi säljer erosionsmattor. Rätt produkt beror av släntlutning, vattenhastighet, varaktighet, önskad yta och funktion (bara erosionsskydd eller även armerande?). Produkterna kan utformas med olika typer av naturfiber för att passa önskad vegetation.

Produkter för tillfälligt bruk är naturligt nedbrytbara och behöver därför inte rivas. Produkter för permanent bruk är uv-beständiga och upprätthåller sin funktion under många års tid. De enklare produkterna klarar släntlutningar från 1:2 till 1:1 och klarar vattenhastigheter upp till 3,05 m/s.  De kraftigare varianterna består av uv-beständig korrugerad polypropen och klarar stora slänter i brantare lutning än 1:1, vattenhastigheter uppåt 3,8 m/s utan vegation eller 7,6 m/s med vegetation. Produkterna kan även kombineras med stenbeklädning och klarar då ännu högre vattenhastigheter.

Ta kontakt så hjälper vi dig välja rätt produkt!

 

Tomas Törnkvist, 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se

Tommy Edeskär, 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se