Teknik Byggnadsindustri Vetenskap Miljo Geoskills Nyheter

Inspektion av bergslänter

Bergarbeten medför ofta slänter nära bebyggelse. Berg har hög fasthet, men det är samtidigt både tungt och hårt. Lösa bitar kan få katastrofala följder, ibland behövs förstärkande åtgärder såsom bergbult. Glöm inte inspektera era bergslänter!

 

Har ni frågor kring berginspektioner? Ta kontakt så visar vi vad som passar bäst i just ditt byggprojekt.

Emil Söltan, 073 849 44 88, emil.soltan@geoskills.se

Tomas Törnkvist, 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se

Tommy Edeskär, 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se