VI ERBJUDER GEOTEKNISK SPETSKOMPETENS

Våra tjänster

GeoSkills Provtagning Provgrop Markförhållande Jordförstärkning 3 webb

Geotekniska undersökningar

Vi utformar geotekniska undersökningsprogram efter de lokala geologiska förutsättningarna och den information som behövs för ingenjörsarbetet. Vi beskriver tydligt vad man uppnår med undersökningsprogrammet och vad som saknas med tydliga kostnadsuppskattningar.

GeoSkills Järnväg Markförstärkning Vibration 2 webb

Geoteknisk rådgivning

Vid geoteknisk rådgivning redovisar vi flera alternativ, förklarar vad de innebär och gör både en riskbedömning och kostnadsjämförelse.

GeoSkills Armering Armeringsnät Markförstärkning Markarmering Marknät 1 webb

Geokonstruktion och beräkningar

Vi utför inte bara beräkningar och dimensionering utan värderar även resultatet baserat på ingenjörserfarenhet. Förutom kommersiellt tillgängliga beräkningsprogram använder vi också egenutvecklade verktyg för optimering av tex grundläggningsnivåer. Vi verifierar våra beräkningar genom överslagsberäkningar och genom att använda flera modeller på samma problem.

Hur vi jobbar

Vi arbetar med hela kedjan från idé till uppföljning och kontroll. Därför vet vi vilken information och omfattning som behövs i alla steg. Vi vet att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Vi beskriver varje länks styrkor och svagheter i projektering och förvaltning både i pengar och risk. Och vi gör det i klarspråk.

Våra kunder

Vi arbetar åt privatpersoner, entreprenörer, privata och offentliga beställare/byggherrar, materialproducenter/leverantörer och forsknings/utbildningsorganisationer. Vi arbetar internationellt med bas i norra Sverige.
GeoSkills Fält Bat 1 webb

Uppföljning och kontroll

Vi tar fram kontrollprogram och ombesörjer installation och uppföljning. Vi simulerar våra kontrollprogram för att bestämma mätintervall mm för att hitta rätt omfattning för mätobjektet.

GeoSkills Tjälskada Vägskada Markförhållanden Markförstärkning 1 webb

Skadeutredningar och åtgärder

I våra skadeutredningar utreder vi orsaken, var i projekterings- och byggkedjan det brast samt vilka åtgärdsalternativ som finns. Vi värderar de olika alternativen utifrån ekonomi, risk och möjligheterna att utnyttja anläggningen.

GeoSkills Skills Utbildning Föreläsning 1 webb

Skills

Självklart delar vi med oss av vår kunskap och våra färdigheter även inom andra områden än geoteknik. Vi är tex bra på risk- och dataanalys, programmering i Python och VBA, projektledning samt utbildning och kommunikation.