Tensar

Projektet kan spara tid, pengar och CO2 med våra produkter.

Stabiliseringsnät

Triaxiala stabiliseringsnät fokuserar på hög styvhet och starka knutpunkter. Produkten lämpar sig främst vid överbyggnadsoptimering högt upp i vägkonstruktionen där prestandan styrs av styvhet.

  • S, liten maskvidd, anpassad för finare fraktioner.
  • L, stor maskvidd, anpassad för grövre fraktioner.
  • G, stabiliseringsnät limmad på duk, materialavskiljande och stabiliserande funktion i en och samma produkt.
GeoSkills Geonat Tensar Markteknik Geoteknik Slide 1

Jordarmering

Produkt anpassad för draghållfasthet i en riktning. Produkten är anpassad till murkonstruktioner där nätet förankrar muren i bakomliggande jordmassor.

Asfaltsarmering

Armeringsprodukt anpassad för beläggningsoptimering. Ger bäst effekt vid hög trafikbelastning.

Armerande geotextil

Höghållfasta geotextiler anpassade för maximal dragstyrka. Produkten lämpar sig bäst vid stora draglaster, exempelvis bankpålningar eller under fyllningar.

Biaxiala geonät

Tvåaxiala geonät fokuserar på hög draghållfasthet i två riktningar. Produkten är optimerad för bakfyllningar, bankpålningar och liknande.